Vergoeding speciaal bereide geneesmiddelen per 1 januari 2016

In eerste instantie hadden zorgverzekeraars in februari 2015 bepaald om per 1 maart 2015 een lijst van ruim 400 geneesmiddelen niet meer te vergoeden. Het ging voornamelijk om op maat gemaakte geneesmiddelen voor jongeren en ouderen, die een aangepaste toedieningsvorm of dosering hebben. Na hevig protest van apothekers, artsen en patiënten is deze abrupte vergoedingswijziging achteraf uitgesteld tot 1 januari 2016.

Wijziging per 1 januari 2016

De verzekeraars hebben gezamenlijk een lijst opgesteld van geneesmiddelen (apotheekbereidingen) die landelijk wel of niet meer voor vergoeding in aanmerking komen. Per 1 januari 2016 worden sommige speciaal gemaakte geneesmiddelen niet langer meer vergoed; er zijn echter ook een klein aantal geneesmiddelen bijgekomen die wel weer worden vergoed (bijvoorbeeld veel crèmes en zalven met ureum). Via deze link kunt u de betreffende lijst met geneesmiddelen inzien.

Waarom?

In het algemeen geldt dat de zorgverzekeraars speciaal gemaakte geneesmiddelen niet meer vergoeden die volgens de zorgverzekeraars:

  • niet bewezen werkzaam en effectief zijn
  • duurder zijn dan vergelijkbare geneesmiddelen en
  • bijna hetzelfde zijn als reguliere geneesmiddelen voor dezelfde aandoening die niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Wij betreuren deze stap van de zorgverzekeraars. Zo zijn sommige geneesmiddelen (bv bepaalde combinatiecremes) juist samengesteld ten behoeve van de patiëntvriendelijkheid en gebruiksgemak, zodat de patiënt niet 2 of meer verschillende geneesmiddelen hoeven te gebruiken. In overleg met de voorschrijver proberen wij u altijd een passend alternatief te geven; in sommige gevallen betekent het dat u meerdere geneesmiddelen moet gaan gebruiken, in andere gevallen is een alternatief niet mogelijk en zult u de kosten toch zelf moeten betalen. Het is echter mogelijk dat sommige zorgverzekeringen deze kosten toch vergoeden vanuit de aanvullende zorgverzekering, wij raden u aan om navraag te doen bij uw zorgverzekeraar voor de mogelijkheden.

Reacties zijn gesloten.