Terugroepactie Losartan

Op 20 maart 2019 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in overleg met fabrikanten besloten een aantal medicijnen met daarin de werkzame stof losartan terug te roepen.

De terugroepactie is gedaan vanwege een ongewenste stof in een beperkt aantal partijen van deze medicijnen. Ook in andere Europese landen is een terugroepactie in gang gezet.

Om welke geneesmiddelen het gaat en wat dit betekent voor patiënten is te lezen op de websites van de IGJ en CBG.

Het gaat in Nederland om losartan-producten van 2 specifieke merken/fabrikanten: Apotex en Accord. Het niet alle sterktes en combinatievormen van de betreffende fabrikanten. In Apotheek Caleidoscoop hebben wij nog nooit de losartan van de firma Apotex afgeleverd. De losartan (betreft alleen de 100mg tabletten) van de firma Accord hebben wij afgelopen maanden beperkt afgeleverd; de betreffende cliënten hebben wij inmiddels schriftelijk geïnformeerd over de terugroepactie.

Reacties zijn gesloten.