Medicijnen op maat tijdelijk weer vergoed tot 1 januari 2016!

De meeste zorgverzekeraars (Zilveren Kruis/Achmea, VGZ, CZ, Menzis, ONVZ, Zorg & Zekerheid, De Friesland, FBTO, Delta Lloyd en Ohra) zijn nu teruggekomen op hun eerdere besluit om een groot aantal medicijnen op maat (‘Magistrale bereidingen’) niet meer te vergoeden. Per 1 maart 2015 was de vergoeding van ca. 400 bereidingen door een groot aantal verzekeraars stopgezet. Dit heeft tot heftige commotie geleid onder apothekers, artsen en patiënten. Doordat de eerder genoemde zorgverzekeraars hun beleid opschorten, wordt medicatie op maat in het polisjaar 2015 alsnog en met terugwerkende kracht vergoed voor hun verzekerden.

Wat betekent dit voor u als patiënt?
Patiënten die een zorgverzekering hebben lopen bij één van de bovenstaande maatschappijen blijven dus medicatie op maat vergoed krijgen! Zo nodig met terugwerkende kracht ook.Een belangrijke categorie die wél vergoed wordt zijn de gecombineerde crèmes en zalven, maar het betreft ook blaasspoelingen.U kunt dus de kosten voor de betreffende medicatie die u eerder dit jaar zelf moest betalen ook vergoed krijgen: in dit geval kunt de factuur zelf nog indienen bij uw verzekeraar. Let wel: de kosten voor de medicatie vallen wel gewoon onder het verplichte eigen risico. Indien u een factuur niet meer thuis heeft, kunt u een copy aanvragen bij de apotheek.
Klik hier voor een volledige lijst producten van onze leverancier (Fagron/De Magistrale Bereider) die weer worden vergoed tot aan 1 januari 2016. Wat het beleid in 2016 wordt, is op dit moment niet duidelijk. Wij zullen u uiteraard informeren op onze site als daar meer bekend over is.

 

Reacties zijn gesloten.