Herhaalservice

Aanmelden

Aanmelden  voor deze service kan door het aanvraagformulier op deze pagina in te vullen. Een medewerker van de apotheek of één van de apothekers neemt dan contact met u op  voor een gesprek (intakegesprek). In dat gesprek moet blijken of u in aanmerking komt voor de herhaalservice van de apotheek. Als blijkt dat dat zo is, is nog de medewerking van uw huisarts nodig.

Nb: veel huisartsen willen het beheer van de medicatie in eigen hand houden!

Synchroniseren van uw medicatie

icon_medicatieIn de ideale situatie heeft u van de verschillende medicijnen die u gebruikt zoveel in huis dat alle middelen steeds tegelijk op zijn en dus het pakket als geheel kan worden aangevraagd bij uw arts. Is dit niet het geval (in de praktijk is het zelden zo), dan zou eenmalig  uw medicatie gelijkgetrokken moeten worden  (synchronisatie). De huisarts of de apotheek kan daarbij behulpzaam zijn. Een gesynchroniseerd medicatiepakket maakt de afhandeling voor voorschrijver en apotheek al een stuk overzichtelijker en dient ook uw gemak.  Veel mensen kunnen prima uit de voeten met een eenmaal gesynchroniseerde medicatie.

De Herhaalservice van de apotheek.

icon_wekkerMaar voor wie dat toch nog bezwaarlijk is, is er de Herhaalservice van de apotheek. Het synchroniseren is  de eerste stap in de Chronische Medicatie Service (herhaalservice) die de apotheek aanbiedt. De apotheek houdt dan voor u bij , wanneer uw medicatie (volgens de gegevens in de computer van de apotheek) dient te worden aangevuld en de apotheek dient een aanvraag voor een recept in bij uw huisarts.

Wanneer is uw medicatie geschikt voor opname in de herhaalservice?

NB: Deze service is bedoeld / geschikt voor chronisch gebruikte medicijnen met een vaste dosering.

Deze service is zowel geschikt voor mensen met veel medicijnen als met weinig medicijnen. Zitten er in uw medicatiepakket middelen waarvan de dosering met enige regelmaat wisselt , dan komen deze middelen niet in aanmerking voor opname in de herhaalservice.

Na opname in de herhaalservice

Komt u (uw medicatie) in aanmerking voor opname in de herhaalservice en is uw huisarts akkoord , dan krijgt U op gezette tijden (veelal per kwartaal) een nieuwe voorraad aangeleverd. U krijgt bericht van de apotheek  als Uw nieuwe medicatie voorraad klaar ligt. U hoeft zelf geen herhaalrecept meer aan te vragen. Ook voor mensen met 1 of 2 medicijnen kan deze service uitkomst bieden. Juist voor  hen kan het soms lastig zijn een herhaling aan te vragen, omdat dit sneller vergeten wordt.

Nieuwe medicatie

Het spreekt vanzelf dat wij op de hoogte gesteld moeten worden , indien er nieuwe middelen aan het servicepakket moeten worden toegevoegd. Apotheek Caleidoscoop werkt volgens de richtlijnen van de beroepsorganisatie van apothekers (KNMP).

Samenvatting :

1 – Aanmelden door invullen formulier.

2 – Apotheek neemt contact op voor intakegesprek.

3 – Aan de hand van het gesprek en het Medicatieoverzicht wordt bepaald welke middelen in aanmerking  komen.

4 – Er wordt contact opgenomen met uw huisarts voor goedkeuring

5 – Vóór iedere levering neemt de apotheek contact op ivm mogelijke toevoegingen of wijzigingen.

Aanvraagformulier Chronische Medicatie Service