Cliëntenplatform

Geachte Mevrouw/Mijnheer,

In het kader van de HKZ certificering moet de apotheek met een vertegenwoordiging van de cliënten tenminste eenmaal per jaar overleggen over het functioneren van de apotheek. daarin wordt onder meer gesproken over de resultaten van de cliënttevredenheid enquête
Wij zoeken voor dit overlegplatform een tweetal geïnteresseerde cliënten van onze apotheek.
Bent u geïnteresseerd , neemt u dan contact op met één van de apothekers: Ies van Golen of Fani Kwee.

Met vriendelijke groet,

Ies van Golen