CBG-beoordeling onderzoek kwaliteit Thyrax

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft de beoordeling afgerond van een onderzoek naar de kwaliteit door de fabrikant van Thyrax®.
Het CBG concludeert op basis van dit onderzoek dat zowel de Thyrax® tabletten in de huidige doordrukstrips als die in de oude verpakking (een glazen potje) aan de kwaliteitseisen voldoen. Het onderzoek liet zien dat de hoeveelheid levothyroxine in tabletten uit beide verpakkingen hetzelfde bleef. De tabletten uit de doordrukstrips bleken wel iets stabieler.

Het is bekend dat de kleinste verandering in medicatie al effect kan hebben op patiënten met schildklierproblemen. De klachten die ervaren werden na de verpakkingswijziging, zijn vergelijkbaar met de klachten die optreden als deze patiënten overgaan naar een ander merk levothyroxine bevattende geneesmiddelen. Dit is een mogelijke verklaring voor het hoge aantal meldingen van bijwerkingen sinds de wijziging van de verpakking eind 2013.

Advies aan patiënten

Heeft u klachten na het veranderen van de verpakking van uw Thyrax-medicatie, dan is het belangrijk dat u zich bij uw arts meldt om opnieuw ingesteld te worden op uw medicatie. Bent u op dit moment goed ingesteld op uw Thyrax-medicatie? Dan is er op basis van dit onderzoek geen reden om over te stappen op een ander (gelijkwaardig) geneesmiddel. Klik op onderstaand link voor het volledige bericht van het CBG.

Bron: http://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2015/07/30/cbg-beoordeling-onderzoek-kwaliteit-thyrax

Meldpunt Medicijnkosten

Heeft u een melding omtrent medicijnkosten? Dan kunt u dit nu melden via de volgende link:

meldpunt-medicijnkosten

Hierin kunt u meldingen doen omtrent de kosten die u moet betalen voor uw medicijnen. Dit meldpunt is vooral geschikt om uw ervaringen te melden en op die wijze knelpunten te kunnen signaleren. De resultaten van de meldingen zullen via de site gecommuniceerd worden. Ook zullen de ervaringen van u als gebruiker en betaler van de zorg gebruikt worden in discussies met de politiek omtrent het te voeren beleid voor de toekomst. Als apotheek proberen wij altijd transparant te zijn omtrent de kosten. Dit levert soms discussies op, maar we proberen u altijd zo goed mogeijk uit te leggen waarom bepaalde kosten in rekening worden gebracht. Voor een goed overzicht omtrent de regels voor de kosten en vergoedingen, klikt u op de volgende link:

Alles over medicijnprijzen

Twee adrenalinepennen bij ernstige allergie

Bij een ernstige allergische reactie kan het nodig zijn een adrenalinepen te gebruiken. Mensen die een levensbedreigende allergie (anafylaxie) hebben op bijvoorbeeld wespensteken of pinda’s dragen altijd een adrenalinepen bij zich.

Uit Europees onderzoek blijkt nu dat het beter is om 2 pennen bij u te dragen. Door onjuist gebruik of door een dikkere huid werkt 1 pen namelijk niet altijd voldoende.

  • Vraag uw huisarts om een extra pen.
  • Check nog eens goed de gebruiksaanwijzing of kijk op apotheek.nl.
  • Check jaarlijks de houdbaarheid van beide pennen.

Kijk voor meer informatie bij Allergie of Voedselovergevoeligheid.

Bron: Nederlands Huisartsen Genootschap, 10 juli 2015

Nieuwe patiëntenfolders online

Om u zo goed mogelijk te helpen willen we informatie met betrekking tot aandoeningen voor u zo toegankelijk mogelijk maken. We plaatsen daarom nieuwe actuele patientenfolders met informatie over diverse aandoeningen op onze website. Deze folders zijn te vinden onder het kopje ‘Medisch informatie’ of klik hier om direct naar de folders te gaan.

 

 

Vergoeding speciaal bereide geneesmiddelen 1 juni 2015

In eerste instantie hadden zorgverzekeraars in februari 2015 bepaald om per 1 maart 2015 een lijst van ruim 400 geneesmiddelen niet meer te vergoeden. Het ging voornamelijk om op maat gemaakte geneesmiddelen voor jongeren en ouderen, die een aangepaste toedieningsvorm of dosering hebben. Na hevig protest van apothekers, artsen en patiënten is deze abrupte vergoedingswijziging achteraf uitgesteld tot 1 juni 2015.

Wijziging per 1 juni 2015

Per 1 juni 2015 worden sommige speciaal gemaakte geneesmiddelen toch niet meer vergoed door veel zorgverzekeraars. Sommige zorgverzekeringen hanteren echter een ruimere overgangsperiode tot 1 januari 2016, waardoor de betreffende geneesmiddelen voor sommige verzekerden toch voorlopig vergoed blijft worden. De regels kunnen voor elke zorgverzekeraar anders zijn; wij raden u aan om in geval van twijfel, contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Waarom?

In het algemeen geldt dat de zorgverzekeraars speciaal gemaakte geneesmiddelen niet meer vergoeden die volgens de zorgverzekeraar:

  • niet bewezen werkzaam en effectief zijn
  • duurder zijn dan vergelijkbare geneesmiddelen en
  • bijna hetzelfde zijn als reguliere geneesmiddelen voor dezelfde aandoening die niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Wij betreuren deze stap van de zorgverzekeraars. Zo zijn sommige geneesmiddelen (bv bepaalde combinatiecremes) juist samengesteld ten behoeve van de patiëntvriendelijkheid en gebruiksgemak, zodat de patiënt niet 2 of meer verschillende geneesmiddelen hoeven te gebruiken. In overleg met de voorschrijver proberen wij u altijd een alternatief te geven; in sommige gevallen betekent het dat u meerdere geneesmiddelen moet gaan gebruiken, in andere gevallen is een alternatief niet mogelijk en zult u de kosten toch zelf moeten betalen.

Verschillen tussen verzekeraars

Elke zorgverzekeraar beoordeelt de vergoedingsregels op zijn eigen manier. Daarom kan de vergoeding per zorgverzekeraar en per patiënt verschillen. De zorgverzekeraar beoordeelt bovendien de vergoedingsregels regelmatig opnieuw. De vergoeding kan dus na verloop van tijd weer veranderen.

Lees voor meer informatie ook onze folder “Vergoeding speciaal voor u gemaakte medicijnen”