Dermatologische producten met ureum per januari 2017 niet meer vergoed

Dermatologische preparaten met ureum worden per 1 januari 2017 niet langer vergoed. Het Zorginstituut Nederland oordeelt in een rapport dat er geen sprake is van rationele farmacotherapie.

Ook preparaten met 20% of 40% ureum komen in 2017, net zoals in de huidige situatie, niet in aanmerking voor vergoeding. Het Zorginstituut Nederland brengt over Calmurid nog een apart advies uit aan de minister.

In uitzonderingsgevallen kan de zorgverzekeraar op basis van een gemotiveerde aanvraag van de behandelaar via een machtigingsprocedure toch besluiten tot vergoeding over te gaan.

Zorgverzekeraars hebben aangegeven indifferente crème- en zalfbasis voor patiënten met een dermatose te blijven vergoeden.

Bron: KNMP.nl

Gebruikt u Thyrax-medicijnen?

thyraxDoor leveringsproblemen bij de fabrikant Aspen zal binnenkort het medicijn Thyrax Duotab tijdelijk niet leverbaar zijn; de tabletten van 0,025 mg zullen als eerste op raken, in de komende weken verwachten wij ook de sterktes 0,100 en 0,150 mg niet meer te kunnen leveren. Naar verwachting zullen de tekorten zeker een half jaar aanhouden, mogelijk langer.

Om u toch van medicatie te kunnen voorzien, ontvangt u mogelijk binnenkort een alternatief schildklier-medicijn van een ander merk, dat dezelfde werkzame stof (Levothyroxine) bevat. Dit alternatief is vergelijkbaar met de Thyrax qua werking, maar patiënten moeten toch opnieuw ingesteld worden, omdat de medicijnen niet precies hetzelfde zijn. Het advies is om na 6 weken gebruik van het nieuwe schildklier-medicijn, uw schildklierfunctie te laten controleren bij uw huisarts of specialist.

Op de website van het CBG vindt u veel vragen en antwoorden. Ook kunt u op de website van Schilklier Organisatie Nederland veel informatie en nieuws nalezen over dit onderwerp. Een persoonlijk advies nodig? Neem contact met ons op. Wij zoeken samen met u en uw huisarts naar een oplossing.

CBGSON

Vergoeding speciaal bereide geneesmiddelen per 1 januari 2016

In eerste instantie hadden zorgverzekeraars in februari 2015 bepaald om per 1 maart 2015 een lijst van ruim 400 geneesmiddelen niet meer te vergoeden. Het ging voornamelijk om op maat gemaakte geneesmiddelen voor jongeren en ouderen, die een aangepaste toedieningsvorm of dosering hebben. Na hevig protest van apothekers, artsen en patiënten is deze abrupte vergoedingswijziging achteraf uitgesteld tot 1 januari 2016.

Wijziging per 1 januari 2016

De verzekeraars hebben gezamenlijk een lijst opgesteld van geneesmiddelen (apotheekbereidingen) die landelijk wel of niet meer voor vergoeding in aanmerking komen. Per 1 januari 2016 worden sommige speciaal gemaakte geneesmiddelen niet langer meer vergoed; er zijn echter ook een klein aantal geneesmiddelen bijgekomen die wel weer worden vergoed (bijvoorbeeld veel crèmes en zalven met ureum). Via deze link kunt u de betreffende lijst met geneesmiddelen inzien.

Waarom?

In het algemeen geldt dat de zorgverzekeraars speciaal gemaakte geneesmiddelen niet meer vergoeden die volgens de zorgverzekeraars:

  • niet bewezen werkzaam en effectief zijn
  • duurder zijn dan vergelijkbare geneesmiddelen en
  • bijna hetzelfde zijn als reguliere geneesmiddelen voor dezelfde aandoening die niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Wij betreuren deze stap van de zorgverzekeraars. Zo zijn sommige geneesmiddelen (bv bepaalde combinatiecremes) juist samengesteld ten behoeve van de patiëntvriendelijkheid en gebruiksgemak, zodat de patiënt niet 2 of meer verschillende geneesmiddelen hoeven te gebruiken. In overleg met de voorschrijver proberen wij u altijd een passend alternatief te geven; in sommige gevallen betekent het dat u meerdere geneesmiddelen moet gaan gebruiken, in andere gevallen is een alternatief niet mogelijk en zult u de kosten toch zelf moeten betalen. Het is echter mogelijk dat sommige zorgverzekeringen deze kosten toch vergoeden vanuit de aanvullende zorgverzekering, wij raden u aan om navraag te doen bij uw zorgverzekeraar voor de mogelijkheden.

Medicijnen op maat tijdelijk weer vergoed tot 1 januari 2016!

De meeste zorgverzekeraars (Zilveren Kruis/Achmea, VGZ, CZ, Menzis, ONVZ, Zorg & Zekerheid, De Friesland, FBTO, Delta Lloyd en Ohra) zijn nu teruggekomen op hun eerdere besluit om een groot aantal medicijnen op maat (‘Magistrale bereidingen’) niet meer te vergoeden. Per 1 maart 2015 was de vergoeding van ca. 400 bereidingen door een groot aantal verzekeraars stopgezet. Dit heeft tot heftige commotie geleid onder apothekers, artsen en patiënten. Doordat de eerder genoemde zorgverzekeraars hun beleid opschorten, wordt medicatie op maat in het polisjaar 2015 alsnog en met terugwerkende kracht vergoed voor hun verzekerden.

Wat betekent dit voor u als patiënt?
Patiënten die een zorgverzekering hebben lopen bij één van de bovenstaande maatschappijen blijven dus medicatie op maat vergoed krijgen! Zo nodig met terugwerkende kracht ook.Een belangrijke categorie die wél vergoed wordt zijn de gecombineerde crèmes en zalven, maar het betreft ook blaasspoelingen.U kunt dus de kosten voor de betreffende medicatie die u eerder dit jaar zelf moest betalen ook vergoed krijgen: in dit geval kunt de factuur zelf nog indienen bij uw verzekeraar. Let wel: de kosten voor de medicatie vallen wel gewoon onder het verplichte eigen risico. Indien u een factuur niet meer thuis heeft, kunt u een copy aanvragen bij de apotheek.
Klik hier voor een volledige lijst producten van onze leverancier (Fagron/De Magistrale Bereider) die weer worden vergoed tot aan 1 januari 2016. Wat het beleid in 2016 wordt, is op dit moment niet duidelijk. Wij zullen u uiteraard informeren op onze site als daar meer bekend over is.