Uw zorgverzekering in 2019… wat verandert er nou?

De verplichte basisverzekering vergoedt zorg die veel voorkomt. Bijvoorbeeld een bezoek aan uw huisarts of ziekenhuis. Of de medicijnen die u nodig hebt. Met een aanvullende verzekering krijgt u extra vergoedingen. Bijvoorbeeld voor de tandarts, fysiotherapie of alternatieve geneeswijzen. Wat gaat er veranderen in 2019? Wij zetten het voor u op een rij.

Basisverzekering 2019

De overheid bepaalt elk jaar welke vergoedingen er in de basisverzekering zitten. In 2019 zijn er de volgende wijzigingen:

  • Vitamine D (800IE=20mcg tabletten) en calcium die zonder recept bij de apotheek of drogist zijn te halen, worden uit het basispakket geschrapt. Datzelfde geldt voor paracetamol in een dosering van 1.000 milligram. De combinatie(kauw)tablet en bruisgranulaat van calcium en vitamine D blijven echter wel vergoed.
  • Voor sommige medicijnen moet u bijbetalen, omdat ze niet volledig vergoed worden. Dit heet de eigen bijdrage. Nieuw in 2019 is dat deze eigen bijdrage voor medicijnen beperkt wordt tot een maximumbedrag van 250 euro (per persoon per jaar). Op dit moment geldt hier nog geen maximum voor. Tevens hoeft de eigen bijdrage niet direct te worden voldaan aan de balie bij de apotheek. Dit wordt namelijk volgend jaar geregeld via de zorgverzekeraar die het bedrag achteraf int bij de verzekerde.
  • Er wordt een dekking voor een zogenoemde GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie) toegevoegd. Deze behandeling richt zich op het verkrijgen van een gezondere levensstijl via een diëtiste. Een doorverwijzing van de huisarts is dan wel noodzakelijk.
  • De vergoeding van zittend ziekenvervoer wordt ruimer en oefentherapie bij de longaandoening COPD wordt vergoed vanaf de eerste behandeling.

Eigen risico 2018

Het eigen risico is het bedrag dat u zelf betaalt voor zorg uit de basisverzekering. De overheid bepaalt elk jaar op Prinsjesdag de hoogte van het verplichte eigen risico. Het verplichte eigen risico geldt per persoon (vanaf 18 jaar en ouder) en per kalenderjaar. Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen risico. In 2019 is het verplicht eigen risico onveranderd gebleven vergeleken met 2018, namelijk € 385,-. Tip: zorgverzekeraars bieden de mogelijkheid om het eigen risico gespreid te betalen, zodat u niet geconfronteerd wordt met grote bedragen die u in 1 keer moet betalen, indien u gebruik maakt van de zorg. Informeer naar de mogelijkheden bij uw zorgverzekeraar.

BTW-verhoging medicijnen

De overheid heeft besloten dat vanaf 1 januari 2019 het lage btw-tarief van 6% naar 9% wordt verhoogd. Dat betekent dat medicijnen en andere producten die u in de apotheek koopt iets duurder worden.

Ramadan

Ramadan en medicatiegebruik

Dit jaar is de Ramadan van 15/16 mei 2018 t/m 14/15 juni 2018.

Doet u ook mee aan de ramadan? Bedenk dan wel dat niet of verkeerd gebruik van uw medicijnen kan leiden tot gezondheidsrisico’s. Het kan lastig zijn uw medicijnen goed in te nemen. Uw lichaam kan door uw andere eet- en drinkpatroon anders reageren op uw medicijnen.

Medicijnen aanpassen tijdens de ramadan

Tijdens het vasten is het lastig om uw medicijnen op de juiste momenten in te nemen. Bijvoorbeeld wanneer u gewend bent dit bij elke maaltijd te doen. Uw lichaam kan ook anders reageren op medicijnen. Dat komt doordat u anders eet en slaapt. Bijvoorbeeld: sommige medicijnen kunt u het beste met wat eten innemen. Bij inname op nuchtere (lege) maag kan er voor zorgen dat u (meer) last krijgt van bijwerkingen.

Uw apotheek kan u helpen uw medicijngebruik tijdelijk aan te passen.

Wat voor u de beste oplossing is afhankelijk van een aantal factoren. Uw ziekte, de medicijnen die u gebruikt, hoe gezond u bent en wat u zelf wilt. Het advies is om ruim vóór de ramadan te overleggen met uw apotheek.

Heeft u tijdens de ramadan gezondheidsklachten, overleg dan in elk geval met uw apotheek of arts.

Uw zorgverzekering in 2018… wat verandert er nou?

De verplichte basisverzekering vergoedt zorg die veel voorkomt. Bijvoorbeeld een bezoek aan uw huisarts of ziekenhuis. Of de medicijnen die u nodig hebt. Met een aanvullende verzekering krijgt u extra vergoedingen. Bijvoorbeeld voor de tandarts, fysiotherapie of alternatieve geneeswijzen. Wat gaat er veranderen in 2018? Wij zetten het voor u op een rij.

Wijzigingen in de basisverzekering 2018

De overheid bepaalt elk jaar welke vergoedingen er in de basisverzekering zitten. In 2018 komen er in de basisverzekering een paar vergoedingen bij, namelijk:

  • 12 behandelingen oefentherapie bij artrose aan heup- en kniegewrichten;
  • zittend ziekenvervoer bij immuuntherapie (voor oncologiepatiënten);
  • verzorging kinderen tot 18 jaar die nodig is als gevolg van geneeskundige zorg (was onderdeel van Jeugdwet).

Eigen risico 2018

Het eigen risico is het bedrag dat u zelf betaalt voor zorg uit de basisverzekering. De overheid bepaalt elk jaar op Prinsjesdag de hoogte van het verplichte eigen risico. Het verplichte eigen risico geldt per persoon (vanaf 18 jaar en ouder) en per kalenderjaar. Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen risico. In 2018 is het verplicht eigen risico onveranderd gebleven vergeleken met 2017, namelijk € 385,-. Tip: zorgverzekeraars bieden de mogelijkheid om het eigen risico gespreid te betalen, zodat u niet geconfronteerd wordt met grote bedragen die u in 1 keer moet betalen, indien u gebruik maakt van de zorg. Informeer naar de mogelijkheden bij uw zorgverzekeraar.

Thyrax weer leverbaar!

Het schildkliermedicijn Thyrax Duotab (0,025 mg, 0,100 mg en 0,150 mg) is vanaf vandaag weer direct leverbaar aan onze cliënten. Het productieproces op de nieuwe locatie van de Thyrax tabletten is recentelijk goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen(CBG). De partijen voldoen aan dezelfde kwaliteits- en stabiliteitseisen als de oude tabletten.

Cliënten die overwegen over te stappen op een ander medicijn met levothyroxine, zoals Thyrax Duotab dienen dit altijd te doen in verleg met hun behandelend arts. Raadpleeg ‘Vragen en antwoorden over de beschikbaarheid van Thyrax Duotab’ voor aanvullende informatie.

Nieuwe preferente geneesmiddelen 2017

Een nieuw jaar is begonnen. Veel verzekeraars hebben voor 2017 nieuwe voorkeursgeneesmiddelen (preferentiebeleid) aangewezen, die wij als apotheek aan verzekerden moeten afleveren. Dit betekent dat het de komende tijd kan voorkomen dat u uw vertrouwde geneesmiddelen in een ander doosje van een ander (merk)fabrikant zou kunnen krijgen. De vorm en uiterlijk van de geneesmiddelen kunnen wijzigen, maar de werkzame stoffen, sterkte, dosering en kwaliteit van de middelen, blijven hetzelfde.

Wij snappen dat door de verpakkingswijzigingen het voor onze cliënten verwarrend kan zijn, maar als apotheek zijn wij verplicht om mee te werken aan het preferentiebeleid van de zorgverzekeraar. Het preferentiebeleid wordt door zorgverzekeraars uitgevoerd om de zorgkosten voor patiënt en verzekeraar in de hand te houden. Wij vragen uw begrip en medewerking hiervoor.

Wat is het “Preferentiebeleid” ?

Van één geneesmiddel zijn vaak meerdere merken in de handel. Zeker wanneer het octrooi is vervallen, komen er van hetzelfde geneesmiddel veel varianten op de markt (generieke medicijnen) van verschillende fabrikanten.

Sinds juli 2009 hebben de meeste zorgverzekeraars het preferentiebeleid ingevoerd. Dit houdt in dat per geneesmiddel meestal maar één leverancier vergoed wordt, het “preferente label”. De andere leveranciers worden dan niet meer vergoed zonder medische noodzaak.
In het algemeen is het preferente middel ook het goedkoopste middel voor de verzekeraar.

Het preferentiebeleid wordt periodiek (vaak jaarlijks) opnieuw getoetst door de individuele verzekeraars. Het komt erop neer dat fabrikanten telkens mee kunnen doen met een aanbesteding, waarbij het goedkoopste middel preferent wordt. Dit kan dus wijzigen in de tijd.

Bij hoge uitzondering kan, wanneer sprake is van ‘medische noodzaak’, een niet-preferente middel toch vergoed worden. Dit wordt bepaald door de voorschrijver. Voorwaarde is dat bewezen is dat het gebruik van het preferente middel bij de individuele patiënt ongewenste bijwerkingen veroorzaakt.