Coronavirus?

Heeft u klachten zoals verkoudheid, koorts, hoesten? Kom dan niet naar de apotheek, maar bel ons. Een familielid of kennis, die niet besmet is met het coronavirus kan de medicijnen afhalen. Wij kunnen de medicatie ook bij u thuis laten bezorgen.

Daarnaast gelden voor iedereen de volgende regels in de apotheek:

  • houdt afstand van de balie
  • probeer zoveel mogelijk te pinnen

Heeft u vragen over het virus, bel dan naar het RIVM (0800-1351). Bent u bang dat u zelf corona hebt, bel dan uw huisarts op.

Ranitidine terugroepactie (recall)

7 oktober 2019

Van de apothekersorganisatie (KNMP) en de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hebben wij het bericht vernomen dat de apotheek alle geneesmiddelen met Ranitidine moeten terugroepen bij onze clienten.

Wat is er aan de hand?
Uit onderzoek blijkt dat tijdens het huidige productieproces van Ranitidine een kankerverwekkende stof mogelijk kan vrijkomen; het zogenaamde nitrosamine (NDMA). Bij langdurige blootstelling aan hoge sterktes nitrosamine is deze stof kankerverwekkend.

Wat betekent dit voor mij?
Het is nog steeds niet duidelijk bij welke producten en bij welke sterkten deze stof vrijgekomen zijn. Uit voorzorg worden daarom alle producten van Ranitidine teruggeroepen.
Het advies is om niet zomaar direct te stoppen met uw medicatie, daar er geen acuut gevaar is voor uw gezondheid. In overleg met uw huisarts kan deze een alternatief middel voorschrijven. Net als Ranitidine worden deze alternatieven alleen vergoed indien ze chronisch gebruikt worden.

Wat doe ik met mijn oude doosjes?
De apotheek stuurt u deze week een bericht met het verzoek uw producten terug te brengen naar de apotheek. Wij leggen vast wie wat retour heeft gebracht. Mocht u (nog) geen bericht ontvangen hebben dan kunt u ook alvast uw producten retourneren.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Helaas blijft de berichtgeving, ook vanuit de IGJ summier. Dit is wat wij op dit moment weten.

Met vriendelijke groet,

S.H.Lam, apotheker
Apotheek Caleidoscoop

Op woensdag 1 mei 2019 gaat uw apotheek pas om 12.00 uur open!

Schreeuwen, dreigen of slaan! Bijna 75% van de apotheken ervaart wekelijks agressie aan de balie over polisvoorwaarden of medicijntekorten, waarvan 35% dagelijks. Het is daarom tijd voor actie: veel apotheken nemen daarom op woensdag 1 mei een ‘adempauze’ tot 12.00 uur, bij wijze van stil protest.

Boosheid en agressie, het komt steeds vaker voor in de maatschappij. Ook in de apotheek. Uw apotheekteam kan zich voorstellen dat bijvoorbeeld onverwachte doosjeswisselingen en bijbetalingen voor medicijnen irritatie opwekken. Het team wil niets liever dan farmaceutische zorg aan u verlenen en uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden. Sommige problemen zijn helaas niet altijd op te lossen door het apotheekteam, hoe graag we het ook zouden willen.

Op woensdag 1 mei werken wij zoals altijd aan uw recept, maar gaan de deuren van de apotheek pas om 12 uur open. Wij zijn telefonisch wel bereikbaar. Wij hopen op uw begrip.

Terugroepactie Losartan

Op 20 maart 2019 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in overleg met fabrikanten besloten een aantal medicijnen met daarin de werkzame stof losartan terug te roepen.

De terugroepactie is gedaan vanwege een ongewenste stof in een beperkt aantal partijen van deze medicijnen. Ook in andere Europese landen is een terugroepactie in gang gezet.

Om welke geneesmiddelen het gaat en wat dit betekent voor patiënten is te lezen op de websites van de IGJ en CBG.

Het gaat in Nederland om losartan-producten van 2 specifieke merken/fabrikanten: Apotex en Accord. Het niet alle sterktes en combinatievormen van de betreffende fabrikanten. In Apotheek Caleidoscoop hebben wij nog nooit de losartan van de firma Apotex afgeleverd. De losartan (betreft alleen de 100mg tabletten) van de firma Accord hebben wij afgelopen maanden beperkt afgeleverd; de betreffende cliënten hebben wij inmiddels schriftelijk geïnformeerd over de terugroepactie.

Uw zorgverzekering in 2019… wat verandert er nou?

De verplichte basisverzekering vergoedt zorg die veel voorkomt. Bijvoorbeeld een bezoek aan uw huisarts of ziekenhuis. Of de medicijnen die u nodig hebt. Met een aanvullende verzekering krijgt u extra vergoedingen. Bijvoorbeeld voor de tandarts, fysiotherapie of alternatieve geneeswijzen. Wat gaat er veranderen in 2019? Wij zetten het voor u op een rij.

Basisverzekering 2019

De overheid bepaalt elk jaar welke vergoedingen er in de basisverzekering zitten. In 2019 zijn er de volgende wijzigingen:

  • Vitamine D (800IE=20mcg tabletten) en calcium die zonder recept bij de apotheek of drogist zijn te halen, worden uit het basispakket geschrapt. Datzelfde geldt voor paracetamol in een dosering van 1.000 milligram. De combinatie(kauw)tablet en bruisgranulaat van calcium en vitamine D blijven echter wel vergoed.
  • Voor sommige medicijnen moet u bijbetalen, omdat ze niet volledig vergoed worden. Dit heet de eigen bijdrage. Nieuw in 2019 is dat deze eigen bijdrage voor medicijnen beperkt wordt tot een maximumbedrag van 250 euro (per persoon per jaar). Op dit moment geldt hier nog geen maximum voor. Tevens hoeft de eigen bijdrage niet direct te worden voldaan aan de balie bij de apotheek. Dit wordt namelijk volgend jaar geregeld via de zorgverzekeraar die het bedrag achteraf int bij de verzekerde.
  • Er wordt een dekking voor een zogenoemde GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie) toegevoegd. Deze behandeling richt zich op het verkrijgen van een gezondere levensstijl via een diëtiste. Een doorverwijzing van de huisarts is dan wel noodzakelijk.
  • De vergoeding van zittend ziekenvervoer wordt ruimer en oefentherapie bij de longaandoening COPD wordt vergoed vanaf de eerste behandeling.

Eigen risico 2018

Het eigen risico is het bedrag dat u zelf betaalt voor zorg uit de basisverzekering. De overheid bepaalt elk jaar op Prinsjesdag de hoogte van het verplichte eigen risico. Het verplichte eigen risico geldt per persoon (vanaf 18 jaar en ouder) en per kalenderjaar. Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen risico. In 2019 is het verplicht eigen risico onveranderd gebleven vergeleken met 2018, namelijk € 385,-. Tip: zorgverzekeraars bieden de mogelijkheid om het eigen risico gespreid te betalen, zodat u niet geconfronteerd wordt met grote bedragen die u in 1 keer moet betalen, indien u gebruik maakt van de zorg. Informeer naar de mogelijkheden bij uw zorgverzekeraar.

BTW-verhoging medicijnen

De overheid heeft besloten dat vanaf 1 januari 2019 het lage btw-tarief van 6% naar 9% wordt verhoogd. Dat betekent dat medicijnen en andere producten die u in de apotheek koopt iets duurder worden.