Zomervakantie: gewijzigde openingstijden 24 juli t/m 3 september 2023

In verband met de vakantieperiode zullen onze openingstijden van 24 juli t/m 3 september 2023 gewijzigd zijn. De maandag- en woensdagavond openstellingen en de zaterdag openstelling zullen tijdelijk komen te vervallen.

Wij zijn dus in de periode 24 juli t/m 3 september 2023 open van:

Maandag – Vrijdag: 9.00 – 18.00

Vanaf maandag 4 september 2023 zullen we weer de normale openingstijden hervatten.

Fijne vakantiedagen toegewenst!!!

Preferentiebeleid Zilveren Kruis per 1 april 2023

De afgelopen jaren kon de apotheek bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis (en gelieerde zorgverzekeraars zoals o.a. FBTO en Interpolis) zelf grotendeels bepalen welk merk/fabrikant van geneesmiddelen voor u het meest geschikt was. Vanaf 1 april 2023 kan dat dus niet meer: de apotheek moet dan het preferentiebeleid verplicht invoeren voor Zilveren Kruis. De apotheek moet dan de door Zilveren Kruis preferent aangewezen geneesmiddelen afleveren en bent u als patiënt verplicht deze middelen te nemen om het volledig vergoed te krijgen. Andere merken/fabrikanten worden dan in principe niet vergoed. De werkzame stof en de dosis in het medicijn blijven hetzelfde, maar kunnen uw medicijnen een andere vorm, kleur, smaak of hulpstoffen hebben dan u gewend bent. Dit zou jaarlijks kunnen wisselen. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden van het preferentiebeleid of lees https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/geneesmiddelenbeleid

Let opDit is niet onze keuze! Helaas hebben we er geen invloed op. Mocht u klachten hierover hebben, dan vragen wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Nieuwe preferente geneesmiddelen 2023

Een nieuw jaar is begonnen. Veel verzekeraars hebben voor 2023 nieuwe voorkeursgeneesmiddelen (preferentiebeleid) aangewezen, die wij als apotheek aan verzekerden moeten afleveren. Dit betekent dat het de komende tijd kan voorkomen dat u uw vertrouwde geneesmiddelen in een ander doosje van een ander (merk)fabrikant zou kunnen krijgen. De vorm en uiterlijk van de geneesmiddelen kunnen wijzigen, maar de werkzame stoffen, sterkte, dosering en kwaliteit van de middelen, blijven hetzelfde.

Wij snappen dat door de verpakkingswijzigingen het voor onze cliënten verwarrend kan zijn, maar als apotheek zijn wij verplicht om mee te werken aan het preferentiebeleid van de zorgverzekeraar. Het preferentiebeleid wordt door zorgverzekeraars uitgevoerd om de zorgkosten voor patiënt en verzekeraar in de hand te houden. Wij vragen uw begrip en medewerking hiervoor.

Wat is het “Preferentiebeleid” ?

Van één geneesmiddel zijn vaak meerdere merken in de handel. Zeker wanneer het octrooi is vervallen, komen er van hetzelfde geneesmiddel veel varianten op de markt (generieke medicijnen) van verschillende fabrikanten.

Sinds juli 2009 hebben de meeste zorgverzekeraars het preferentiebeleid ingevoerd. Dit houdt in dat per geneesmiddel meestal maar één leverancier vergoed wordt, het “preferente label”. De andere leveranciers worden dan niet meer vergoed zonder medische noodzaak.
In het algemeen is het preferente middel ook het goedkoopste middel voor de verzekeraar.

Het preferentiebeleid wordt periodiek (vaak jaarlijks) opnieuw getoetst door de individuele verzekeraars. Het komt erop neer dat fabrikanten telkens mee kunnen doen met een aanbesteding, waarbij het goedkoopste middel preferent wordt. Dit kan dus wijzigen in de tijd.

Bij hoge uitzondering kan, wanneer sprake is van ‘medische noodzaak’, een niet-preferente middel toch vergoed worden. Dit wordt bepaald door de voorschrijver. Voorwaarde is dat bewezen is dat het gebruik van het preferente middel bij de individuele patiënt ongewenste bijwerkingen veroorzaakt.

Corona zelftesten

Vanaf 1 april 2021 bij ons verkrijgbaar: corona zelftesten (fabrikant Roche). Deze nieuwe zelftesten:

  • zijn goedgekeurd door de ministerie van VWS
  • bieden minder ongemak door de ondiepe neustest
  • geven snel resultaat na 15 minuten
  • hebben geen verdere instrumenten nodig, de testkit is klaar voor gebruik en bevat alle benodigdheden om een test zelf te kunnen uitvoeren

Deze test is bedoeld om preventief te testen bij de eerste symptomen (milde luchtwegklachten, verhoging/koorts, plotseling verlies van reuk of smaak) van een mogelijke corona besmetting of bijvoorbeeld bij bezoek aan iemand die kwetsbaar is. De sneltesten zijn vrijgesteld van BTW.

Hoe werkt de test?

  1. Neusuitstrijkje nemen: steek een steriel wattenstaafje tot max. 2 cm in het neusgat. Draai het wattenstaafje 4 keer gedurende ongeveer 15 seconden tegen de neuswand. Herhaal de procedure met hetzelfde wattenstaafje in het andere neusgat.
  2. Bereid het monster voor: A. Steek het wattenstaafje in een extractiebufferbuisje, knijp de buisjes dicht en draai het wattenstaafje 10 keer heen en weer. B. Verwijder het wattenstaafje terwijl u in de zijkanten van het buisje knijpt. C. Druk de dop stevig op de buis.
  3. Druppel monster: plaats 4 druppels in het sample-vak van de testcassette.
  4. Uitslag: lees het testresultaat af in 15 tot 30 minuten. Let op: na 30 minuten is het resultaat ongeldig. De gebruiker dient na de test de instructie van de Rijksoverheid te volgen (klik hier)

Instructievideo: bekijk de instructievideo (klik hier

Bijsluiter voor consumenten (klik hier)

 

Terugroepactie klein deel diabetesmedicijn metformine

Van 3 merken metformine is gebleken dat er enkele partijen op de Nederlandse markt zijn waarbij de hoeveelheid vervuiling aan Nitrosodimethylamine (NDMA) boven de toegestane limiet is. De betreffende fabrikanten hebben in overleg met de  Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) daarom besloten deze partijen van de markt te halen.

Wat is er aan de hand?

De afgelopen maanden is er een groot Europees onderzoek geweest naar de verontreiniging van metformine, een medicijn dat vaak wordt gebruikt door patiënten met diabetes type 2. Alle fabrikanten hebben daarbij hun producten getest op de aanwezigheid van NDMA. Van 3 merken metformine is gebleken dat enkele partijen op de Nederlandse markt zijn die teveel NDMA bevatten. Deze partijen worden nu teruggeroepen(recall). Het gaat om een aantal charges van de merken TEVA, Centrafarm en Consilient Health (Glucient®). Alle overige partijen van deze merken en andere merken metformine voldoen wel aan de norm. Er is geen acuut risico voor patiënten die de verontreinigde metformine hebben gebruikt en er is een vervangend medicijn beschikbaar.

Wat is het risico?

Patiënten die metformine hebben gebruikt met NDMA boven de limiet lopen geen acuut risico. De kans dat iemand altijd vervuilde batches heeft geslikt is klein. Daarnaast is de limiet voor NDMA in medicijnen streng: wanneer 100.000 patiënten hun hele leven lang de maximale dosering van een medicijn gebruiken, waar dagelijks de maximaal toegestane hoeveelheid van de onzuiverheid in zit, dan zal van deze 100.000 mensen mogelijk 1 persoon extra ergens in zijn of haar leven een vorm van kanker krijgen. Het aanvullende risico als gevolg van de overschrijding van de limiet in de gevonden charges, vinden IGJ en het CBG gering. Maar omdat de vervuiling boven de limiet is worden de genoemde medicijnen teruggeroepen.

Gebruikers kunnen ook zelf controleren of ze een medicijn in huis hebben uit een verontreinigde partij. Zij kunnen het chargenummer op de medicijnverpakking controleren met behulp van onderstaande lijst. Andere chargenummers of andere metformine bevattende producten dan in dit overzicht genoemd zijn niet bij deze recall betrokken. Patiënten die twijfelen of hun metformine op de lijst staat worden geadviseerd om contact op te nemen met hun apotheek. Wanneer een verontreinigd medicijn wordt gebruikt zal de apotheek een vervangend medicijn meegeven. Gebruikt u deze medicijnen en heeft u vragen? Neem dan contact op met uw apotheek of behandelend arts.

Het is belangrijk dat u niet zonder overleg met de voorschrijver stopt met het gebruik van de medicatie. De voordelen van gebruik van metformine zijn nog steeds vele malen groter dan het mogelijke risico van een eventuele verontreiniging.

Overzicht teruggeroepen batches metformine