Dermatologische producten met ureum per januari 2017 niet meer vergoed

Dermatologische preparaten met ureum worden per 1 januari 2017 niet langer vergoed. Het Zorginstituut Nederland oordeelt in een rapport dat er geen sprake is van rationele farmacotherapie.

Ook preparaten met 20% of 40% ureum komen in 2017, net zoals in de huidige situatie, niet in aanmerking voor vergoeding. Het Zorginstituut Nederland brengt over Calmurid nog een apart advies uit aan de minister.

In uitzonderingsgevallen kan de zorgverzekeraar op basis van een gemotiveerde aanvraag van de behandelaar via een machtigingsprocedure toch besluiten tot vergoeding over te gaan.

Zorgverzekeraars hebben aangegeven indifferente crème- en zalfbasis voor patiënten met een dermatose te blijven vergoeden.

Bron: KNMP.nl

Gebruikt u Thyrax-medicijnen?

thyraxDoor leveringsproblemen bij de fabrikant Aspen zal binnenkort het medicijn Thyrax Duotab tijdelijk niet leverbaar zijn; de tabletten van 0,025 mg zullen als eerste op raken, in de komende weken verwachten wij ook de sterktes 0,100 en 0,150 mg niet meer te kunnen leveren. Naar verwachting zullen de tekorten zeker een half jaar aanhouden, mogelijk langer.

Om u toch van medicatie te kunnen voorzien, ontvangt u mogelijk binnenkort een alternatief schildklier-medicijn van een ander merk, dat dezelfde werkzame stof (Levothyroxine) bevat. Dit alternatief is vergelijkbaar met de Thyrax qua werking, maar patiënten moeten toch opnieuw ingesteld worden, omdat de medicijnen niet precies hetzelfde zijn. Het advies is om na 6 weken gebruik van het nieuwe schildklier-medicijn, uw schildklierfunctie te laten controleren bij uw huisarts of specialist.

Op de website van het CBG vindt u veel vragen en antwoorden. Ook kunt u op de website van Schilklier Organisatie Nederland veel informatie en nieuws nalezen over dit onderwerp. Een persoonlijk advies nodig? Neem contact met ons op. Wij zoeken samen met u en uw huisarts naar een oplossing.

CBGSON

CBG-beoordeling onderzoek kwaliteit Thyrax

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft de beoordeling afgerond van een onderzoek naar de kwaliteit door de fabrikant van Thyrax®.
Het CBG concludeert op basis van dit onderzoek dat zowel de Thyrax® tabletten in de huidige doordrukstrips als die in de oude verpakking (een glazen potje) aan de kwaliteitseisen voldoen. Het onderzoek liet zien dat de hoeveelheid levothyroxine in tabletten uit beide verpakkingen hetzelfde bleef. De tabletten uit de doordrukstrips bleken wel iets stabieler.

Het is bekend dat de kleinste verandering in medicatie al effect kan hebben op patiënten met schildklierproblemen. De klachten die ervaren werden na de verpakkingswijziging, zijn vergelijkbaar met de klachten die optreden als deze patiënten overgaan naar een ander merk levothyroxine bevattende geneesmiddelen. Dit is een mogelijke verklaring voor het hoge aantal meldingen van bijwerkingen sinds de wijziging van de verpakking eind 2013.

Advies aan patiënten

Heeft u klachten na het veranderen van de verpakking van uw Thyrax-medicatie, dan is het belangrijk dat u zich bij uw arts meldt om opnieuw ingesteld te worden op uw medicatie. Bent u op dit moment goed ingesteld op uw Thyrax-medicatie? Dan is er op basis van dit onderzoek geen reden om over te stappen op een ander (gelijkwaardig) geneesmiddel. Klik op onderstaand link voor het volledige bericht van het CBG.

Bron: http://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2015/07/30/cbg-beoordeling-onderzoek-kwaliteit-thyrax

Meldpunt Medicijnkosten

Heeft u een melding omtrent medicijnkosten? Dan kunt u dit nu melden via de volgende link:

meldpunt-medicijnkosten

Hierin kunt u meldingen doen omtrent de kosten die u moet betalen voor uw medicijnen. Dit meldpunt is vooral geschikt om uw ervaringen te melden en op die wijze knelpunten te kunnen signaleren. De resultaten van de meldingen zullen via de site gecommuniceerd worden. Ook zullen de ervaringen van u als gebruiker en betaler van de zorg gebruikt worden in discussies met de politiek omtrent het te voeren beleid voor de toekomst. Als apotheek proberen wij altijd transparant te zijn omtrent de kosten. Dit levert soms discussies op, maar we proberen u altijd zo goed mogeijk uit te leggen waarom bepaalde kosten in rekening worden gebracht. Voor een goed overzicht omtrent de regels voor de kosten en vergoedingen, klikt u op de volgende link:

Alles over medicijnprijzen