Vergoeding speciaal bereide geneesmiddelen per 1 januari 2016

In eerste instantie hadden zorgverzekeraars in februari 2015 bepaald om per 1 maart 2015 een lijst van ruim 400 geneesmiddelen niet meer te vergoeden. Het ging voornamelijk om op maat gemaakte geneesmiddelen voor jongeren en ouderen, die een aangepaste toedieningsvorm of dosering hebben. Na hevig protest van apothekers, artsen en patiënten is deze abrupte vergoedingswijziging achteraf uitgesteld tot 1 januari 2016.

Wijziging per 1 januari 2016

De verzekeraars hebben gezamenlijk een lijst opgesteld van geneesmiddelen (apotheekbereidingen) die landelijk wel of niet meer voor vergoeding in aanmerking komen. Per 1 januari 2016 worden sommige speciaal gemaakte geneesmiddelen niet langer meer vergoed; er zijn echter ook een klein aantal geneesmiddelen bijgekomen die wel weer worden vergoed (bijvoorbeeld veel crèmes en zalven met ureum). Via deze link kunt u de betreffende lijst met geneesmiddelen inzien.

Waarom?

In het algemeen geldt dat de zorgverzekeraars speciaal gemaakte geneesmiddelen niet meer vergoeden die volgens de zorgverzekeraars:

  • niet bewezen werkzaam en effectief zijn
  • duurder zijn dan vergelijkbare geneesmiddelen en
  • bijna hetzelfde zijn als reguliere geneesmiddelen voor dezelfde aandoening die niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Wij betreuren deze stap van de zorgverzekeraars. Zo zijn sommige geneesmiddelen (bv bepaalde combinatiecremes) juist samengesteld ten behoeve van de patiëntvriendelijkheid en gebruiksgemak, zodat de patiënt niet 2 of meer verschillende geneesmiddelen hoeven te gebruiken. In overleg met de voorschrijver proberen wij u altijd een passend alternatief te geven; in sommige gevallen betekent het dat u meerdere geneesmiddelen moet gaan gebruiken, in andere gevallen is een alternatief niet mogelijk en zult u de kosten toch zelf moeten betalen. Het is echter mogelijk dat sommige zorgverzekeringen deze kosten toch vergoeden vanuit de aanvullende zorgverzekering, wij raden u aan om navraag te doen bij uw zorgverzekeraar voor de mogelijkheden.

Medicijnen op maat tijdelijk weer vergoed tot 1 januari 2016!

De meeste zorgverzekeraars (Zilveren Kruis/Achmea, VGZ, CZ, Menzis, ONVZ, Zorg & Zekerheid, De Friesland, FBTO, Delta Lloyd en Ohra) zijn nu teruggekomen op hun eerdere besluit om een groot aantal medicijnen op maat (‘Magistrale bereidingen’) niet meer te vergoeden. Per 1 maart 2015 was de vergoeding van ca. 400 bereidingen door een groot aantal verzekeraars stopgezet. Dit heeft tot heftige commotie geleid onder apothekers, artsen en patiënten. Doordat de eerder genoemde zorgverzekeraars hun beleid opschorten, wordt medicatie op maat in het polisjaar 2015 alsnog en met terugwerkende kracht vergoed voor hun verzekerden.

Wat betekent dit voor u als patiënt?
Patiënten die een zorgverzekering hebben lopen bij één van de bovenstaande maatschappijen blijven dus medicatie op maat vergoed krijgen! Zo nodig met terugwerkende kracht ook.Een belangrijke categorie die wél vergoed wordt zijn de gecombineerde crèmes en zalven, maar het betreft ook blaasspoelingen.U kunt dus de kosten voor de betreffende medicatie die u eerder dit jaar zelf moest betalen ook vergoed krijgen: in dit geval kunt de factuur zelf nog indienen bij uw verzekeraar. Let wel: de kosten voor de medicatie vallen wel gewoon onder het verplichte eigen risico. Indien u een factuur niet meer thuis heeft, kunt u een copy aanvragen bij de apotheek.
Klik hier voor een volledige lijst producten van onze leverancier (Fagron/De Magistrale Bereider) die weer worden vergoed tot aan 1 januari 2016. Wat het beleid in 2016 wordt, is op dit moment niet duidelijk. Wij zullen u uiteraard informeren op onze site als daar meer bekend over is.

 

CBG-beoordeling onderzoek kwaliteit Thyrax

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft de beoordeling afgerond van een onderzoek naar de kwaliteit door de fabrikant van Thyrax®.
Het CBG concludeert op basis van dit onderzoek dat zowel de Thyrax® tabletten in de huidige doordrukstrips als die in de oude verpakking (een glazen potje) aan de kwaliteitseisen voldoen. Het onderzoek liet zien dat de hoeveelheid levothyroxine in tabletten uit beide verpakkingen hetzelfde bleef. De tabletten uit de doordrukstrips bleken wel iets stabieler.

Het is bekend dat de kleinste verandering in medicatie al effect kan hebben op patiënten met schildklierproblemen. De klachten die ervaren werden na de verpakkingswijziging, zijn vergelijkbaar met de klachten die optreden als deze patiënten overgaan naar een ander merk levothyroxine bevattende geneesmiddelen. Dit is een mogelijke verklaring voor het hoge aantal meldingen van bijwerkingen sinds de wijziging van de verpakking eind 2013.

Advies aan patiënten

Heeft u klachten na het veranderen van de verpakking van uw Thyrax-medicatie, dan is het belangrijk dat u zich bij uw arts meldt om opnieuw ingesteld te worden op uw medicatie. Bent u op dit moment goed ingesteld op uw Thyrax-medicatie? Dan is er op basis van dit onderzoek geen reden om over te stappen op een ander (gelijkwaardig) geneesmiddel. Klik op onderstaand link voor het volledige bericht van het CBG.

Bron: http://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2015/07/30/cbg-beoordeling-onderzoek-kwaliteit-thyrax

Meldpunt Medicijnkosten

Heeft u een melding omtrent medicijnkosten? Dan kunt u dit nu melden via de volgende link:

meldpunt-medicijnkosten

Hierin kunt u meldingen doen omtrent de kosten die u moet betalen voor uw medicijnen. Dit meldpunt is vooral geschikt om uw ervaringen te melden en op die wijze knelpunten te kunnen signaleren. De resultaten van de meldingen zullen via de site gecommuniceerd worden. Ook zullen de ervaringen van u als gebruiker en betaler van de zorg gebruikt worden in discussies met de politiek omtrent het te voeren beleid voor de toekomst. Als apotheek proberen wij altijd transparant te zijn omtrent de kosten. Dit levert soms discussies op, maar we proberen u altijd zo goed mogeijk uit te leggen waarom bepaalde kosten in rekening worden gebracht. Voor een goed overzicht omtrent de regels voor de kosten en vergoedingen, klikt u op de volgende link:

Alles over medicijnprijzen

Twee adrenalinepennen bij ernstige allergie

Bij een ernstige allergische reactie kan het nodig zijn een adrenalinepen te gebruiken. Mensen die een levensbedreigende allergie (anafylaxie) hebben op bijvoorbeeld wespensteken of pinda’s dragen altijd een adrenalinepen bij zich.

Uit Europees onderzoek blijkt nu dat het beter is om 2 pennen bij u te dragen. Door onjuist gebruik of door een dikkere huid werkt 1 pen namelijk niet altijd voldoende.

  • Vraag uw huisarts om een extra pen.
  • Check nog eens goed de gebruiksaanwijzing of kijk op apotheek.nl.
  • Check jaarlijks de houdbaarheid van beide pennen.

Kijk voor meer informatie bij Allergie of Voedselovergevoeligheid.

Bron: Nederlands Huisartsen Genootschap, 10 juli 2015