Thyrax weer leverbaar!

Het schildkliermedicijn Thyrax Duotab (0,025 mg, 0,100 mg en 0,150 mg) is vanaf vandaag weer direct leverbaar aan onze cliënten. Het productieproces op de nieuwe locatie van de Thyrax tabletten is recentelijk goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen(CBG). De partijen voldoen aan dezelfde kwaliteits- en stabiliteitseisen als de oude tabletten.

Cliënten die overwegen over te stappen op een ander medicijn met levothyroxine, zoals Thyrax Duotab dienen dit altijd te doen in verleg met hun behandelend arts. Raadpleeg ‘Vragen en antwoorden over de beschikbaarheid van Thyrax Duotab’ voor aanvullende informatie.

Nieuwe preferente geneesmiddelen 2017

Een nieuw jaar is begonnen. Veel verzekeraars hebben voor 2017 nieuwe voorkeursgeneesmiddelen (preferentiebeleid) aangewezen, die wij als apotheek aan verzekerden moeten afleveren. Dit betekent dat het de komende tijd kan voorkomen dat u uw vertrouwde geneesmiddelen in een ander doosje van een ander (merk)fabrikant zou kunnen krijgen. De vorm en uiterlijk van de geneesmiddelen kunnen wijzigen, maar de werkzame stoffen, sterkte, dosering en kwaliteit van de middelen, blijven hetzelfde.

Wij snappen dat door de verpakkingswijzigingen het voor onze cliënten verwarrend kan zijn, maar als apotheek zijn wij verplicht om mee te werken aan het preferentiebeleid van de zorgverzekeraar. Het preferentiebeleid wordt door zorgverzekeraars uitgevoerd om de zorgkosten voor patiënt en verzekeraar in de hand te houden. Wij vragen uw begrip en medewerking hiervoor.

Wat is het “Preferentiebeleid” ?

Van één geneesmiddel zijn vaak meerdere merken in de handel. Zeker wanneer het octrooi is vervallen, komen er van hetzelfde geneesmiddel veel varianten op de markt (generieke medicijnen) van verschillende fabrikanten.

Sinds juli 2009 hebben de meeste zorgverzekeraars het preferentiebeleid ingevoerd. Dit houdt in dat per geneesmiddel meestal maar één leverancier vergoed wordt, het “preferente label”. De andere leveranciers worden dan niet meer vergoed zonder medische noodzaak.
In het algemeen is het preferente middel ook het goedkoopste middel voor de verzekeraar.

Het preferentiebeleid wordt periodiek (vaak jaarlijks) opnieuw getoetst door de individuele verzekeraars. Het komt erop neer dat fabrikanten telkens mee kunnen doen met een aanbesteding, waarbij het goedkoopste middel preferent wordt. Dit kan dus wijzigen in de tijd.

Bij hoge uitzondering kan, wanneer sprake is van ‘medische noodzaak’, een niet-preferente middel toch vergoed worden. Dit wordt bepaald door de voorschrijver. Voorwaarde is dat bewezen is dat het gebruik van het preferente middel bij de individuele patiënt ongewenste bijwerkingen veroorzaakt.

Dermatologische producten met ureum per januari 2017 niet meer vergoed

Dermatologische preparaten met ureum worden per 1 januari 2017 niet langer vergoed. Het Zorginstituut Nederland oordeelt in een rapport dat er geen sprake is van rationele farmacotherapie.

Ook preparaten met 20% of 40% ureum komen in 2017, net zoals in de huidige situatie, niet in aanmerking voor vergoeding. Het Zorginstituut Nederland brengt over Calmurid nog een apart advies uit aan de minister.

In uitzonderingsgevallen kan de zorgverzekeraar op basis van een gemotiveerde aanvraag van de behandelaar via een machtigingsprocedure toch besluiten tot vergoeding over te gaan.

Zorgverzekeraars hebben aangegeven indifferente crème- en zalfbasis voor patiënten met een dermatose te blijven vergoeden.

Bron: KNMP.nl

Gebruikt u Thyrax-medicijnen?

thyraxDoor leveringsproblemen bij de fabrikant Aspen zal binnenkort het medicijn Thyrax Duotab tijdelijk niet leverbaar zijn; de tabletten van 0,025 mg zullen als eerste op raken, in de komende weken verwachten wij ook de sterktes 0,100 en 0,150 mg niet meer te kunnen leveren. Naar verwachting zullen de tekorten zeker een half jaar aanhouden, mogelijk langer.

Om u toch van medicatie te kunnen voorzien, ontvangt u mogelijk binnenkort een alternatief schildklier-medicijn van een ander merk, dat dezelfde werkzame stof (Levothyroxine) bevat. Dit alternatief is vergelijkbaar met de Thyrax qua werking, maar patiënten moeten toch opnieuw ingesteld worden, omdat de medicijnen niet precies hetzelfde zijn. Het advies is om na 6 weken gebruik van het nieuwe schildklier-medicijn, uw schildklierfunctie te laten controleren bij uw huisarts of specialist.

Op de website van het CBG vindt u veel vragen en antwoorden. Ook kunt u op de website van Schilklier Organisatie Nederland veel informatie en nieuws nalezen over dit onderwerp. Een persoonlijk advies nodig? Neem contact met ons op. Wij zoeken samen met u en uw huisarts naar een oplossing.

CBGSON