Ranitidine terugroepactie (recall)

7 oktober 2019

Van de apothekersorganisatie (KNMP) en de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hebben wij het bericht vernomen dat de apotheek alle geneesmiddelen met Ranitidine moeten terugroepen bij onze clienten.

Wat is er aan de hand?
Uit onderzoek blijkt dat tijdens het huidige productieproces van Ranitidine een kankerverwekkende stof mogelijk kan vrijkomen; het zogenaamde nitrosamine (NDMA). Bij langdurige blootstelling aan hoge sterktes nitrosamine is deze stof kankerverwekkend.

Wat betekent dit voor mij?
Het is nog steeds niet duidelijk bij welke producten en bij welke sterkten deze stof vrijgekomen zijn. Uit voorzorg worden daarom alle producten van Ranitidine teruggeroepen.
Het advies is om niet zomaar direct te stoppen met uw medicatie, daar er geen acuut gevaar is voor uw gezondheid. In overleg met uw huisarts kan deze een alternatief middel voorschrijven. Net als Ranitidine worden deze alternatieven alleen vergoed indien ze chronisch gebruikt worden.

Wat doe ik met mijn oude doosjes?
De apotheek stuurt u deze week een bericht met het verzoek uw producten terug te brengen naar de apotheek. Wij leggen vast wie wat retour heeft gebracht. Mocht u (nog) geen bericht ontvangen hebben dan kunt u ook alvast uw producten retourneren.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Helaas blijft de berichtgeving, ook vanuit de IGJ summier. Dit is wat wij op dit moment weten.

Met vriendelijke groet,

S.H.Lam, apotheker
Apotheek Caleidoscoop

Gewijzigde openingstijden augustus 2019 ivm vakantie

In verband met de vakantieperiode zullen onze openingstijden gedurende de maand augustus 2019 gewijzigd zijn. De maandag- en woensdagavond openstellingen en de zaterdag openstelling zullen tijdelijk komen te vervallen.

Wij zijn dus gedurende de maand augustus 2019 open van:

Maandag – Vrijdag: 9.00 – 18.00

Vanaf september 2019 zullen we weer de normale openingstijden hervatten.

prettige_zomervakantie

Op woensdag 1 mei 2019 gaat uw apotheek pas om 12.00 uur open!

Schreeuwen, dreigen of slaan! Bijna 75% van de apotheken ervaart wekelijks agressie aan de balie over polisvoorwaarden of medicijntekorten, waarvan 35% dagelijks. Het is daarom tijd voor actie: veel apotheken nemen daarom op woensdag 1 mei een ‘adempauze’ tot 12.00 uur, bij wijze van stil protest.

Boosheid en agressie, het komt steeds vaker voor in de maatschappij. Ook in de apotheek. Uw apotheekteam kan zich voorstellen dat bijvoorbeeld onverwachte doosjeswisselingen en bijbetalingen voor medicijnen irritatie opwekken. Het team wil niets liever dan farmaceutische zorg aan u verlenen en uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden. Sommige problemen zijn helaas niet altijd op te lossen door het apotheekteam, hoe graag we het ook zouden willen.

Op woensdag 1 mei werken wij zoals altijd aan uw recept, maar gaan de deuren van de apotheek pas om 12 uur open. Wij zijn telefonisch wel bereikbaar. Wij hopen op uw begrip.

Terugroepactie Losartan

Op 20 maart 2019 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in overleg met fabrikanten besloten een aantal medicijnen met daarin de werkzame stof losartan terug te roepen.

De terugroepactie is gedaan vanwege een ongewenste stof in een beperkt aantal partijen van deze medicijnen. Ook in andere Europese landen is een terugroepactie in gang gezet.

Om welke geneesmiddelen het gaat en wat dit betekent voor patiënten is te lezen op de websites van de IGJ en CBG.

Het gaat in Nederland om losartan-producten van 2 specifieke merken/fabrikanten: Apotex en Accord. Het niet alle sterktes en combinatievormen van de betreffende fabrikanten. In Apotheek Caleidoscoop hebben wij nog nooit de losartan van de firma Apotex afgeleverd. De losartan (betreft alleen de 100mg tabletten) van de firma Accord hebben wij afgelopen maanden beperkt afgeleverd; de betreffende cliënten hebben wij inmiddels schriftelijk geïnformeerd over de terugroepactie.